Δευτέρα, Ιουνίου 26, 2006

άτακτες σκέψεις.

Οι όροι Εκπαίδευση, Καλλιέργεια, Κατάρτιση, Παιδεία, χρησιμοποιούνται πολλές φορές σαν να είναι ισοδύναμοι.
Αυτό δεν είναι αλήθεια, αλλά ούτε και είναι εύκολο να γίνουν απολύτως διακριτές οι διαφορές τους.
Το ίδιο συμβαίνει και για τους όρους Μάθηση και Μόρφωση.
Οι διαφοροποιήσεις τους ποικίλουν.

Κάθε κοινωνία έχει ανάγκη ενός συστήματος που αφενός θα βοηθάει τα νέα μέλη της να εντάσσονται σ' αυτή, αλλά θα βοηθάει και την κοινωνία να "συντηρείται", δηλαδή να συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό το σύστημα που συντηρεί την οργάνωση της κοινωνίας συνήθως είναι το εκπαιδευτικό σύστημα.

Ένα εκπαιδευτικό σύστημα σχεδιάζεται για να καλύψει τις ανάγκες όσων θέλουν να μάθουν τις λειτουργίες και τις δομές τηςσυγκεκριμένης Κοινωνίας. Δεν θα έπρεπε να σχεδιάζεται για να λύσει τα προβλήματα αυτών που θα αναλάβουν να εκπαιδεύσουν, δηλαδή των εκπαιδευτικών και των εν δυνάμει εκπαιδευτικών.

Διαφορετικές κοινωνίες δεν μπορεί να έχουν εκπαιδευτικό σύστημα με το ίδιο περιεχόμενο!!!

Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα, έχει συγκεκριμένους σκοπούς.
Οι σκοποί του εκπαιδευτικού συστήματος δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστοί σε όλα τα μέλη της κοινωνίας.
Υπάρχουν άδηλοι σκοποί, όπως και άδηλοι στόχοι σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα, που είναι υποκειμενικοί και διαμορφώνονται κατά τις φάσεις εφαρμογής των εκπαιδευτικών συστημάτων.
Οι επιπτώσεις τους είναι το ίδιο σημαντικές με εκείνες των ρητών σκοπών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: