Τετάρτη, Αυγούστου 30, 2006

Ψηφοφορία...

Το αποτέλασμα δεν έχει αποδεικτική
ισχύ, σίγουρα είναι όμως ενδεικτικό...

Δεν υπάρχουν σχόλια: