Κυριακή, Ιανουαρίου 21, 2007

Tα άσχημα Πανεπιστήμια ...

Τα άσχημα πανεπιστήμια άσχημα καίγονται

Του ΤΑΚΗ ΚΑΦΕΤΖΗ*

Ελάχιστοι θα ήσαν εκείνοι που θα μπορούσαν να αρνηθούν ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε κατάσταση πολυδιάστατης κρίσης. Αντίθετα, κοινός τόπος όλων των φορέων της λεγόμενης πανεπιστημιακής κοινότητας είναι ότι σωρεύονται με την πάροδο του χρόνου οι ενδείξεις μιας, οριακής ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις, υποβάθμισης της ποιότητας της πανεπιστημιακής παιδείας και μιας προϊούσας αδυναμίας των ΑΕΙ να παράσχουν εκπαίδευση εναρμονισμένη προς τις γοργές μεταβολές των επιστημών και της τεχνολογίας μέσα στα παγκοσμιοποιημένα δίκτυα γνώσης και έρευνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: