Σάββατο, Σεπτεμβρίου 23, 2006

Ο ηλεκτρονικός αναλφαβητισμός

Είναι θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση ασχολείται με το πρόβλημα της μικρής διείσδυσης των υπολογιστών στα νοικοκυριά. Η Ελλάδα, ως γνωστόν, έχει το χαμηλότερο ποσοστό κατοχής των σύγχρονων αυτών γνωστικών εργαλείων στην Ευρώπη. Αυτή η έλλειψη δημιουργεί πολλά δευτερογενή ελλείμματα: γνώσεων και δεξιοτήτων, εξειδίκευσης και επανεκπαίδευσης των εργαζομένων κλ.π.

Τα κίνητρα που δόθηκαν στις προηγμένες χώρες της Δύσης πήραν πολλές μορφές: από φοροαπαλλαγές και κουπόνια ενίσχυσης έως τις διαφημιστικές καμπάνιες για να πεισθούν οι καταναλωτές. Το τελευταίο μπορεί να είναι χρήσιμο, αλλά δεν θα είναι τόσο αποδοτικό όσο μια ευθεία κρατική ενίσχυση, είτε διά των φοροαπαλλαγών, είτε διά άμεσης ενίσχυσης της αγοράς με κουπόνια.

Δυστυχώς για πολλά νοικοκυριά το κόστος των 1.500 ευρώ άπαξ είναι μεγάλο για να το σηκώσουν. Γι’ αυτό διαρκώς αναβάλλουν την αγορά ενός εργαλείου, που είναι χρήσιμο και στους εργαζόμενους αλλά και στα παιδιά τους. Μεγαλύτερο δυστύχημα είναι ότι τα νοικοκυριά που δεν αντέχουν την αγορά ενός υπολογιστή, είναι εκείνα που τον χρειάζονται περισσότερο. Ενα τέτοιο εργαλείο μπορεί να γίνει διαβατήριο για την έξοδο από τον φαύλο κύκλο της ανέχειας. Αν και δεν θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις όσο δημιουργικά πρέπει, η ελληνική πολιτεία οφείλει να δώσει στους πολίτες της όλες τις ευκαιρίες να επιτύχουν στη νέα κοινωνία της γνώσης που ανέτειλε.

Κάποιος είπε ότι αυτοί που δεν χρησιμοποιούν υπολογιστή, είναι οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα. Η χώρα μας κέρδισε τη μάχη του παραδοσιακού αναλφαβητισμού. Πρέπει να εξαλείψει και τον ηλεκτρονικό αναλφαβητισμό.

Καθημερινή, 23-09-06

Δεν υπάρχουν σχόλια: