Σάββατο, Σεπτεμβρίου 30, 2006

τηλεοπτικά..

Μια εκπομπή της ιδιωτικής τηλεόρασης και μάλιστα ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως το Dream Show, λογικά δεν έχει άμεση σχέση με την εκπαίδευση.
Έμμεση όμως σίγουρα έχει.

Τουλάχιστον στο μυαλό του υπογράφοντος.

Μερικές σκέψεις τις κατέγραψα εδώ.
Νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον, όχι εντασσόμενες στις κατηγορίες "εκπαίδευση" και "Παιδεία", αλλά στα "συναφή".

Δεν υπάρχουν σχόλια: