Τρίτη, Σεπτεμβρίου 19, 2006

Εκπαιδευτικοί σκοποί και Βασικές δεξιότητες ...

Οι συζητήσεις για για την εκπαίδευση και τις σπουδές, είτε αυτές αφορούν στα Πανεπιστήμια είτε αφορούν στα ... Νηπιαγωγεία, συνήθως παραλείπουν να δηλώσουν ρητά τους σκοπούς των σπουδών αυτών.
Αφήνεται να υπάρχει ένα νεφέλωμα, ενώ πρόκειται για κάτι που (οφείλει να) είναι απολύτως ορισμένο ώστε να είναι εφικτός τόσο ο σχεδιασμός των στρατηγικών υλοποίησης των στόχων, όσο και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων.
Ο όρος έλεγχος εδώ με τη διαδικαστική του διάσταση, να είναι δηλαδή δυνατόν να ελεγχθούν οι αποκλίσεις ώστε να γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές ρυθμίσεις και αναθεωρήσεις.

Σημείωσα προηγουμένως ότι (οφείλουν να) υπάρχουν σαφώς δηλωμένοι σκοποί, τόσο για το σύνολο της σπουδαστικής πορείας του πολίτη, όσο και για κάθε επίπεδο σπουδών από το οποίο περνάει.

Σε ό,τι αφορά στο συνολικό πλαίσιο αναφοράς των σπουδών, θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξίζει τον κόπο να κρατήσει κανείς-και να επιχειρήσει να ανιχνεύσει κατά πόσον λειτουργούν στο χώρο του- την πρόταση για το ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες καθώς και οι γνώσεις και οι συμπεριφορές που θεωρούνται ουσιώδεις, τις οποίες θα πρέπει να διαθέτει κάθε Ευρωπαίος για να επιτύχει σε μια κοινωνία και μια οικονομία που στηρίζονται στη γνώση.

Στις 10 Νοεμβρίου 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην οποία ορίζονται οι οκτώ βασικές δεξιότητες, που είναι οι εξής:

  • επικοινωνία στη μητρική γλώσσα
  • επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα
  • μαθηματική παιδεία και βασικές ικανότητες στις θετικές επιστήμες και τεχνολογίες
  • ψηφιακή παιδεία
  • ικανότητα εκμάθησης
  • διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές ικανότητες καθώς και ικανότητες που συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη
  • επιχειρηματικότητα
  • πολιτιστική έκφραση

Θεωρώ ότι η μελέτη και η αποδοχή ή η απόρριψη των παραπάνω, είναι χρήσιμη για όλους όσους εμπλεκόμαστε με το χώρο της εκπαίδευσης με οποιονδήποτε ρόλο.


Σημείωση
Σε όσους/ες είναι κουραστικό να διαβάσουν ολόκληρη την πρόταση σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτείνουμε να διαβάσουν την παράγραφο 3 και τις υποπαραγράφους της όπου γίνεται αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου κάθε μιας των
βασικών δεξιοτήτων.

2 σχόλια:

valentin είπε...

Διευκρίνηση: Δεν πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή(κομισιόν) αλλά για την Επιτροπή των Περιφερειών, όπου συγκεντρώνονται οι εκπρόσωποι από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές (π.χ. Καταλωνία) και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Sotirios είπε...

Πολύ σωστή η παρατήρηση.
Παρασύρθηκα από το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εκείνο που έχει κάνει την Πρόταση σύστασης, ενώ αυτό στο οποίο παραπέμπω είναι η Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, όπως πολύ ορθά επισημαίνεις.
Ευχαριστώ