Τετάρτη, Οκτωβρίου 25, 2006

Η Ελλάδα υστερεί ψηφιακά λόγω των μονοπωλίων

Ψηφιακή απόκλιση για την Ελλάδα

Μπορεί η Ελλάδα να έχει ανεβάσει ταχύτητα στην προσπάθεια εξάπλωσης της ευρυζωνικής πρόσβασης, ακόμη, όμως, δεν έχει τον απαραίτητο ρυθμό ανάπτυξης ικανό να μειώσει την απόσταση που την χωρίζει από τις ψηφιακά ανεπτυγμένες χώρες. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανταγωνισμού Τηλεπικοινωνιών (European Competitive Telecommunications Association - ECTA) σημειώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται τελευταία στην ΕΕ με 2% ευρυζωνικής διείσδυσης και το χάσμα ανάμεσα σε εμάς και τις ανεπτυγμένες χώρες, αντί να μειώνεται, μεγαλώνει. Στη σχετική λίστα πρώτη είναι η Δανία με 30%, 64.000.000 Ευρωπαίοι διαθέτουν, πλέον, ευρυζωνική πρόσβαση ενώ καταγράφεται άνοδος 9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με 5.500.000 επιπλέον γραμμές εγκαταστημένες.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την έκθεση της ECTA, που ολοκληρώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2006, οι χώρες που βρίσκονται χαμηλά στην ευρυζωνικότητα, δεν αναπτύσσονται με την απαραίτητη ταχύτητα ούτως ώστε να μειώσουν την απόσταση που τους χωρίζει από τους προπορευμένους στην ψηφιακή «κούρσα». Στο σχετικό δελτίο τύπου που εκδόθηκε από την Ομοσπονδία αναφέρεται ότι «χώρες όπως η Δανία και η Μ. Βρετανία που έχουν αναπτυχθεί, έχουν λάβει μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι υπάρχουν επιλογές και ανταγωνισμός, ενώ χώρες που έχουν μείνει πίσω, όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία, σε μεγάλο βαθμό είναι δέσμιες των κρατικών μονοπωλίων». Ταυτόχρονα, η ECTΑ καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει και να επιβάλλει το θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο θα μειωθεί το ψηφιακό κενό ανάμεσα στα κράτη (πλήρης έκθεση>>>).

(του Τάσου Οικονόμου, Καθημερινή, 25/11/2006)

Δεν υπάρχουν σχόλια: